Concept, ontwerp & illustraties

Leren door te maken - Cubiss

Onderwijs kan ook anders. Lessenreeks de Maakfabriek zet aan tot actie! Ik leg in deze lessenreeks door de combinatie van strakke geometrische vormen en speelse handgetekende en grafische onderdelen een directe link met ‘bouwen’ en ‘ontwerpen’. Het samenspel tussen maken en lezen terug te zien in de vormen van de letters. Waar het ene lettertype ruimtelijk in elkaar is ‘gebouwd’, bestaat het andere lettertype juist uit abstracte vlakken, lijnen en vormen. Met dit contrast van vlak/lijn, plat/ ruimtelijk, strak/speels, af/onaf, voor/achterkant, prikkelen we de leerlingen en dagen we ze uit  om samen te gaan onderzoeken, lezen, schetsen, schrijven, ontwerpen en bouwen. 

De Maakfabriek bestaat uit 5 lespakketten met diverse doeboeken, losse werkbladen, boekenlijsten en posters voor verschillende leerjaren.

De opdracht

  • 5 lespakketten
  • 21e-eeuwse vaardigheden
  • nieuwsgierigheid prikkelen
  • experimenteel
  • maken en leren
  • voorbereiding op toekomst